Konkurs za posao – EVENT MANAGER

Traži se novi član KRITERION tima!

KRITERION je kulturna platforma koja se sastoji od kafe bara, izložbenog prostora i kino sale pogodne i za koncerte. Ova jedinstvena kombinacija bavljenja kulturnom produkcijom zahtijeva od uposlenika veliki entuzijazam, posvećenost poslu, fleksibilnost i inovativnost.

Traži se osoba koja će se u svojstvu Event managera pridružiti postojećem KRITERION timu.

 

Od kandidata/kinje se očekuje:

da ima odgovarajuće vještine kreiranja, planirannja, organizacije događaja,te njihovu koordinaciju i analizu;

dobro razvijene organizacione i menadžerske vještine;

- fleksibilnost, sposobnost za timski rad i lako ostvarivanje novih kontakata;

da pokazuje interes za film i muziku, te prati domaću i internacionalnu filmsku i muzičku scenu;

odlično poznavanje engleskog jezika;

- poznavanje rada u Microsoft Office-u;

- snalažljivost u zahtjevnim i stresnim situacijama;

želja za učenjem novih vještina i razvijanjem ideja.

 

Prednost imaju kandidati/kinje koji imaju prethodnog  iskustva. Također se cijeni sposobnost timskog rada i preuzimanje inicijative.

 

 * Pored specifičnih dužnosti vezanih za menadžment kina, svi uposlenici Kriteriona ujedno rade u kafe baru i kinu. 

 

Ako imate interesovanje za neke od gore navedenih tački, molimo da to navedete u svom pismu motivacije, te da svoje iskustvo istaknete u CV-u.

 

Šta vam mi nudimo?

KRITERION vam daje šansu da vodite prvo art house kino u Sarajevu, da radite u dinamičnom okruženju, razvijate svoje poslovne kvalitete, te implementirate svoje ideje. Angažman u Kriterionu podrazumijeva minimalno 20 sati rada u baru sedmično, te dodatne sate rada u kancelariji. Tokom oktobra mjeseca odabrana osoba će proći obuku zajedno sa KRITERION timom. Ako ste zainteresovani za navedenu poziciju, te imate odgovarajuće iskustvo, molimo da nam dostavite:

- CV

- Pismo motivacije sa posebno istaknutim poljima interesa.

 

Prijave se dostavljaju do 7. oktobra 2018. godine na e-mail adresu kriterion.info@gmail.com. Intervju sa izabranim kandidatima održat će se u danima nakon završetka konkursa u Sarajevu, ul. Obala Kulina bana 2.

 

SVE PRIJAVE PRISTIGLE NAKON NAVEDENOG ROKA NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE.