Kriterion is hiring | Kriterion zapošljava

Join our team!

Art cinema KRITERION is hiring a new Executive Director. You can apply in from 15.01. to 12.02. 2018

Kriterion Sarajevo is a non for profit organization. It is self-sufficient through the incomes of the bar, ticket sales and film hall rentals, and reinvests its profit directly into the cinema. A board of professionals supervise and support young members of Kriterion in running the business. Since the beginning, the Foundation Kriterion Sarajevo had the goal to teach employees on how to work in team effectively. Kriterion Sarajevo is a venture where all decisions and actions are product of team work.

 

Ever since it was founded in 2006, Art House Cinema Kriterion has hosted many premiers, events and film festivals and is a dynamic and valuable part of the art scene of Sarajevo. At the moment we are searching for the new EXECUTIVE DIRECTOR.

 

Tasks:

- The Executive Director leads Kriterion and develops its organizational culture.

- The role of the Executive Director is to design, develop and implement strategic plans in a cost-effective and time-efficient manner.

- The Executive Director is also responsible for the day-to- day operation of the organization, including managing committees and staff and developing business plans in collaboration with the board for the future of the organization.

- Negotiating events, sponsorship's and future collaborations with partners

- Making sure all the necessary rules and regulations, that apply to Kriterion as a business venue are followed.

- The Executive Director needs to be informed of everything that goes on in the organization. This includes staff, membership, budget, company assets and all other company resources to help make the best use of them and raise the organization's profitability and profile.

- The Executive director often fulfills a motivational role in addition to office-based work. He/she needs to motivate and mentor members, volunteers and staff and may chair meetings.

- Has no problem helping with cleaning and mantaining the bar and office.

- Is present and willing to help out during events.

 

What we expect:

- Creative, outgoing and outspoken person.

- Intrest in policies, projects and programs related to arts.

- Experience in fundrasing and writing project proposals is a plus.

- Excellent English knowledge.

- Experience in organizing and managing different cultural events.

- Previous experience in running or working in a bar is a plus.

 

What we offer:

- Working with a young and motivated team.

- Dynamic growth opportunities.

- Flexible, jet sometimes demanding working hours

- Permanent work place

- Opportunity to create new content in already established venue


Please send your CV and motivational letter to kriterion.info@gmail.com untill 12th of February


_______________________________________________________________________

Kriterion Sarajevo je neprofitna organizacija. Kriterion je samoodrživ kroz prihode bara i iznajmljivanja, prostora i usluga, te sve stečene prihode ponovno investira u Kriterion. Savjetodavni odbor sačinjen od profesionalaca pruža podršku mladim članovima Kriteriona u vođenju i obavljanju zadataka. Od samog početka, primarni cilj fondacije Kriterion je da educira uposlenike o timskom radu. Kriterion Sarajevo je organizacija u kojoj su sve odluke i akcije produkt timskog rada.

Od svog osnivanja 2006. godine, Art kino Kriterion je ugostilo i realiziralo mnoge filmove, evente i festivale i postalo značajan i dinamičan dio scene u Sarajevu. Trenutno smo u potrazi za IZVRŠNIM/OM DIREKTOROM/ICOM 

 

 

Zadaci:

- Izvršni/a direktor/ica vodi, razvija kulturu same organizacije  

- Uloga  izvršnog/e direktor/ica je da osmišljava, razvija i implementira strateške planove na isplativ i učinkovit način

- Izvršni/a direktor/ica je odgovoran/a za svakodnevno poslovanje organizacije, uključujući organizaciju i koordinaciju uposlenika, kao i razvijanje budućih poslovnih planova u saradnji sa savjetodavnim odborom

- Dogovaranje događaja, sponzorstava i saradnje sa partnerima

- Poznaje i osigurava poštovanje svih zakonskih okvira i propisa koji se odnose na Kriterion kao poslovni subjekt

- Izvršni/a direktor/ica vodi računa o svemu što se događa u organizaciji. Uključujući osoblje, članove, budžet, imovinu, kao i sve druge resurse kojima Kriterion raspolaže kako bi osigurao/la njihovo efektno korištenje i povećanje profitabilnosti i imidža Kriteriona

- Izvršni/a direktor/ica često ima i ulogu u motiviranju i mentorstvu članova, volontera i uposlenika, te vodi redovne sastanke tima

- Spreman/a je pomoći u čiščenju i održavanju caffe bara i kancelarije Kriteriona

- Je spreman/a prisustvovati, organizirati i pomoći prilikom događaja

 

Šta očekujemo:

- Kreativnu, otvorenu i iskrenu osobu

- Zainteresovanost za politike, projekte i programe iz oblasti umjetnosti

- Iskustvo u fundraising-u i pisanju projektnih prijedloga je prednost

- Odlično poznavanje Engleskog jezika

- Iskustvo u organizaciji i upravljanju različitim događajima u kulturi 

- Prethodno iskustvo rada u baru je prednost

 

Šta nudimo:

- rad u mladom, motiviranom timu

- dinamično okruženje

- fleksibilno, ali često i zahtjevno radno vrijeme

- ugovor na neodređeno

- prilika da kreirate nove sadržaje u već postojećoj i priznatoj organizaciji


Molimo Vas da svoj CV i motivaciono pismo pošaljete na kriterion.info@gmail.com do 12. februara 2018. godine.